Home video

One-stop AVG-compliance oplossing

Home

Home

Webinars en evenementen

Neem deel aan onze webinar

Leer meer over onze “one stop” GPDR tool

di
18 Dec
11:00 am CE(S)T
18 dec / 11:00 am CE(S)T
Taal: Nederlands

Kom meer te weten over onze AVG-compliance tool!

Woon een webinar bij en leer in 30 minuten wat PrivacyPerfect voor uw organisatie kan beteken.

Onze tool helpt je een privacy-administratie bij te houden van al uw verwerkingen, assessments en datalekken.

di
18 Dec
04:00 pm CE(S)T
18 dec / 04:00 pm CE(S)T
Taal: Engels

Kom meer te weten over onze AVG-compliance tool!

Woon een webinar bij en leer in 30 minuten wat PrivacyPerfect voor uw organisatie kan beteken.

Onze tool helpt je een privacy-administratie bij te houden van al uw verwerkingen, assessments en datalekken.

wo
19 Dec
11:30 am CE(S)T
19 dec / 11:30 am CE(S)T
Taal: Spaans

Kom meer te weten over onze AVG-compliance tool!

Woon een webinar bij en leer in 30 minuten wat PrivacyPerfect voor uw organisatie kan beteken.

Onze tool helpt je een privacy-administratie bij te houden van al uw verwerkingen, assessments en datalekken.

Wij helpen u AVG compliant worden.

do
20 Dec
11:00 am CE(S)T
20 dec / 11:00 am CE(S)T
Taal: Nederlands

Kom meer te weten over onze AVG-compliance tool!

Woon een webinar bij en leer in 30 minuten wat PrivacyPerfect voor uw organisatie kan beteken.

Onze tool helpt je een privacy-administratie bij te houden van al uw verwerkingen, assessments en datalekken.

do
20 Dec
03:00 pm CE(S)T
20 dec / 03:00 pm CE(S)T
Taal: Engels

Kom meer te weten over onze AVG-compliance tool!

Woon een webinar bij en leer in 30 minuten wat PrivacyPerfect voor uw organisatie kan beteken.

Onze tool helpt je een privacy-administratie bij te houden van al uw verwerkingen, assessments en datalekken.

What’s PrivacyPerfect

Wat is PrivacyPerfect?

PrivacyPerfect is de ultieme tool voor compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het biedt een natuurlijke combinatie tussen de drie administraties die vereist worden in de AVG: gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, verwerkingsactiviteiten (inclusief overdrachten) en datalekken (inclusief meldingen aan de betrokkene of de toezichthouder).

Uw organisatie moet voldoen aan allerlei verplichtingen uit de AVG. Waaronder de verplichtingen voor de verantwoordelijke, verwerkers, het meewerken aan verzoeken van betrokkenen en toezichthouders. Onze software helpt uw organisatie de relevante verwerkingsactiviteiten op te voeren en zorgt dat ze aan alle AVG vereisten voldoen. 

De tool

1

Assessment: Als de verwerking een hoog risico oplevert voor de betrokkene, moet u een assessment uitvoeren.

2

Verwerking: Houd een register bij van verwerkingen.

3

Datalekken: Breng de toezichthouder en betrokkenen op de hoogte in geval van een datalek.

4

Dashboard: De dashboard-pagina biedt een overzicht van systeemmeldingen, taken en profielinstellingen. Ook regelt u hier de rechten per rol.

5

Voor functionarissen gegevensbescherming: PrivacyPerfect is specifiek ontwikkeld om deze functionarissen te ondersteunen. De software helpt om de juridische verwerkingsgrondslag en het doel vast te stellen, geeft inzicht in alle verwerkingen en ondersteunt bij de beoordeling van de legitimiteit van de verwerking.

6

Rapportages: PrivacyPerfect laat u rapporteren over vrijwel elk aspect van uw assessments of verwerkingen. Kies bijvoorbeeld een verwerkingsgrondslag als 'toestemming van de betrokkene' en u ziet alle verwerkingen die deze grondslag gebruiken.

7

Verwerkingsgrondslag: Elke verwerking wordt gekoppeld aan een verwerkingsgrondslag uit het toepasselijke (Europese en nationale) recht.

8

Grafisch overzicht: PrivacyPerfect gebruikt visualisatietechnieken om te laten zien hoe persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en gedeeld binnen en buiten uw organisatie.

Blog

Inhoud beschikbaar in het Engels.

Hoewel de AVG inmiddels bijna vier maanden van kracht is in de EU, zijn er nog steeds organisaties die niet zijn begonnen met de naleving van de nieuwe wetgeving. Waarschijnlijk zijn dit vooral kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die geloven dat zij immuun zijn voor de nieuwe AVG, en voor de mogelijke boetes die naar aanleiding van datalekken worden opgelegd. Maar dat zijn ze natuurlijk niet.

In de huidige digitale wereld is internationale doorgifte van gegevens (data transfers) voor de meeste bedrijven en organisaties onvermijdelijk. De AVG streeft naar een goed evenwicht tussen de noodzaak van grensoverschrijdend verkeer van gegevens voor de internationale handel en de mate van bescherming die aan natuurlijke personen geboden wordt. De Verordening staat het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen lidstaten toe, maar beperkt de doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Met 28 Lidstaten van de Europese Unie (27 na Brexit) lijkt het eenvoudig om vast te stellen welke toezichthoudende autoriteit bevoegd is om toe te zien op de activiteiten van uw organisatie, wanneer deze handelt als verwerkingsverantwoordelijke. Dat zal de autoriteit in het land van vestiging zijn, nietwaar? Het ligt echter iets ingewikkelder dan dat. In dit artikel informeren we u over het toezichtlandschap sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG, op 25 mei van kracht is geworden.

Om de rechten van betrokkenen te beschermen is het cruciaal om een verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers voor de dataverwerkingsactiviteit te kiezen, omdat deze individuen of teams aansprakelijk zijn voor de activiteiten in verschillende stadia van datamanagement. De wettelijke verplichtingen van deze rollen kunnen, gezien de complexe bedrijfsstructuren van vandaag de dag, verkeerd worden geïnterpreteerd. Hoewel de rol van verantwoordelijke en verwerker op het eerste gezicht op elkaar lijken, hebben ze een andere functie en andere wettelijke verplichtingen.

Eerder schreef ik een artikel (zie hier) over datalekken betreffende persoonsgegevens, en waar u die moet melden. Hierin richtte ik mij op het doorgronden van de ‘leidende toezichthoudende autoriteit’. In dit artikel richt ik mij op de inhoud van een melding van gegevensinbreuk volgens de AVG.

Onze klanten

De huidige klantenkring van PrivacyPerfect omvat leidende partijen in diverse sectoren zoals recreatie, luchtvaart, detailhandel, bankwezen, verzekeringswezen, telecommunicatie en gezondheidszorg, en ook partijen in het midden- en kleinbedrijf.

PVH Europe

Mathilde Fabre, Privacy Officer
Anny Ho, Legal Consultant

Validata Group

Harm Voogt, founder and CEO 

Middelen

Inhoud beschikbaar in het Engels.

Until a year ago, many people had not even heard about the GDPR.

Trying to get a company into preparing for this new legislation used to be quite hard, simply because there was no sense of urgency outside the ‘inner circle’ of data protection officers.

Now that the GDPR has been in force for a while, the urgency for an effective privacy compliance program has only increased

Executing a data protection impact assessment (or DPIA in short) is an important aspect of an organisation’s accountability obligations under the GDPR.

This whitepaper describes the steps your organisation can take in order to assess the requirement for a data protection impact assessment under the GDPR, as well as the steps to conduct a DPIA.

This white paper describes the steps your organisation can take in order to prepare for and handle data breach notifications under the GDPR. Articles 33 and 34 specify the cases in which your organisation has to register a breach, notify it to the supervisory authority or communicate it to the data subject (the natural persons affected by the breach).

Download gratis de AVG guide

AVG compliant worden kan een lastige klus zijn, maar PrivacyPerfect helpt u graag uit de brand! Om u op weg te helpen hebben wij een 7-stappen guide ontwikkeld. Hierin staat stap voor stap uitgelegd wat u moet doen om AVG-compliant te worden met uw organisatie.

This 5-minute animation video offers a quick tour of the PrivacyPerfect GDPR compliance solution, including administration of processing records and assessment records.

Make sure and have a look at it!

Meer leren

Column
Column
We inform you on how we handle your personal data via our privacy policy
CAPTCHA
Deze vraag is gericht op het voorkomen van geautomatiseerde spam-inzendingen
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.