ASSESSMENT MANAGER
De assessment module van PrivacyPerfect bevat uitgebreide functionaliteit en ingebouwde automatisering voor pre-assessments, volledige data protection impact assessments en voor samenwerking op deze records.

 

Screenshot 2020-06-15 at 15.45.36
Bepaal en minimaliseer risico's.

Pre-assessments uitvoeren

Kant-en-klaar raamwerk om vooronderzoeken uit te voeren om te bepalen of een volledige DPIA noodzakelijk is. De drie belangrijkste criteria hiervoor zijn die van artikel 35, die van de EDPB en de criteria van de toepasselijke toezichthoudende autoriteit. Op basis hiervan helpt automatisering om te bepalen of een DPIA nodig is voor een project.

Screenshot 2020-06-15 at 15.59.04
Zorg voor naleving. Bescherm de reputatie van uw organisatie.

Volledige Data Protection Impact Assessment uitvoeren

Beheer en stroomlijn het continu groeiende aantal assessments en wettelijke vereisten met PrivacyPerfect. Volg een vooraf gedefinieerd kader op basis van de EDPB-richtlijnen om vast te stellen waar en waarom uw verwerkingen niet in overeenstemming zijn met de GDPR. Identificeer de rsico's en de bijbehorende risicobeperkende maatregelen: met betrekking tot de noodzaak en evenredigheid van de verwerking, de rechten van de betrokkenen, beveiligingscontroles, bedreigingen en gevolgen hiervan, evenals de verantwoordingsplicht.

Screenshot 2020-06-15 at 15.54.32
Efficiënt samenwerken.

Werk gemakkelijk samen via DPIA Light

Hoewel onze slimme DPIA-module het leven van privacyprofessionals met een juridische achtergrond aanzienlijk gemakkelijker maakt, kan deze als te geavanceerd worden beschouwd voor zakelijke gebruikers, zoals vertegenwoordigers van de HR- of marketingafdeling. Daarom hebben we besloten om voor deze module een extra feature te ontwikkelen: de DPIA light! De functie is bedoeld om de kloof tussen de privacyprofessional en zakelijke gebruikers verder te dichten door een optionele weergave te bieden die een veel eenvoudiger en minder juridisch zwaar kader van de DPIA-module laat zien. Bovendien kan de informatie die een zakelijke gebruiker voor een assessment vraagt, precies worden afgestemd op wat er van hem/haar nodig is.
Screenshot 2021-12-14 at 15.08.38
LIAs. Balancing test.

Gerechtvaardigd belang toets (Legitimate Interest Assessments)

De door PrivacyPerfect ontworpen Gerechtvaardigd belangtoets is gemaakt om gebruikers sneller een indicatie te geven of zij een gerechtvaardigd belang hebben wanneer zij een
beroep doen op de artikel 6 lid 1 (f) grondslag van de AVG (de behartiging van het gerechtvaardigd belang). Het assessment is opgebouwd uit 3 onderdelen namelijk de Gerechtvaardigdheids-toets, de Noodzakelijkheids-toets en Proportionaliteitstoets (afweging van belangen), elk met een eigen set vragen. Aan antwoorden worden geheel automatisch risico’s gekoppeld. De gerechtvaardigd belang toets kan zowel aan een verwerking als een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden toegevoegd en is daarmee geheel geïntegreerd in de PrivacyPerfect workflow.

Screenshot 2020-06-15 at 15.55.32
Aanpassen.

Stem de assessment module af op uw behoeften

Welke informatie nodig is van afdelingen om een project te beoordelen, verschilt vaak van organisatie tot organisatie vanwege verschillen in sector of omvang. Om deze reden hebben we onze DPIA-module aanpasbaar en schaalbaar gemaakt, zodat deze op de best mogelijke manier aan individuele behoeften kan voldoen.

Screenshot 2020-06-15 at 15.55.32
Gebruik geavanceerde rapporten.

Identificeer, beperk en rapporteer gemakkelijk van tevoren mogelijke risico's

Beheer de bijdragen van belanghebbenden aan het beoordelingsproces, maak gebruik van automatisering om risico's van tevoren te identificeren en neem de nodige, aanbevolen risicobeperkende maatregelen. Maak geavanceerde aangepaste rapporten en markeer uw pad naar naleving.

Wat zou je hierna willen zien?