DATALEK REGISTER
Met de Datalek register module van PrivacyPerfect kan uw organisatie voldoen aan de AVG door een register bij te houden van zowel gemelde als niet-gemelde beveiligingsincidenten.
Screenshot 2020-06-15 at 15.28.11
Wees voorbereid.

Beveiligingsincidenten inventariseren

Met behulp van een goede inventarisatie-tool zoals PrivacyPerfect wordt de beoordeling, het beheer en de melding van datalekken aanzienlijk eenvoudiger, wanneer en als ze zich voordoen.

Screenshot 2020-06-15 at 15.29.50
Weet wat elk lek voor u betekent

Ontvang advies over de gevolgen van datalekken

Maak gebruik van ingebouwde, bestaande gegevensverwerking inventarissen om de mogelijke gevolgen van een inbreuk te bepalen. Gebruik deze middelen en bepaal op centraal niveau of een incident gemeld moet worden aan de toezichthouder en de betrokkenen.

Screenshot 2020-06-15 at 15.31.11
Krijg alle informatie die je nodig hebt.

Communiceer met belanghebbenden binnen de software

In het geval van een datalek moet u mogelijk contact opnemen met andere interne belanghebbenden. Dit kan eenvoudig vanuit de PrivacyPerfect-software. Ook kunt u uw administratie van meldingen aan betrokkenen of toezichthouders opslaan, evenals de redenen om niet te melden. 

Screenshot 2020-06-15 at 15.36.34
Gebruik workflows

Creeër je eigen workflow

Met PrivacyPerfect kunt u de workflow van inventarisatie van incidenten en datalekken in uw organisatie inbedden.

Screenshot 2020-06-15 at 15.33.06
Maak rapportages op maat.

Eenvoudig rapporteren

Aangezien het formaat waarin datalekken moeten worden gemeld, verschilt per toezichthoudende autoriteit, zijn rapporten over datalekken volledig configureerbaar en aanpasbaar met PrivacyPerfect.