Checklist: hoe kun je privacy- en beveiligingsrisico's bij thuiswerken verkleinen

Thuis- en op afstand werken heeft door de corona pandemie een enorme vlucht genomen. De meeste organisaties volgen hierin de officiële richtlijnen van het RIVM. Dit betekent ook dat er - als dit voorheen nog niet is gedaan - aanvullende maatregelen genomen moeten worden om gegevens en privacygevoelige informatie te beschermen.


 

Controleer of je alle stappen hebt genomen die het risico op een incident verkleinen:

De verantwoordelijkheden voor het omgaan met de huidige crisis zijn aan iemand toegewezen.
Er zijn applicaties geselecteerd om veilig op afstand samen te kunnen werken met collega’s en andere belanghebbenden. 
Medewerkers gebruiken thuis laptops en andere apparatuur van het bedrijf of er is gezorgd voor een goede beveiliging van hun persoonlijke apparaten.
Werknemers die niet op kantoor werken, gebruiken een goed beveiligde internetverbinding of gedeelde of openbare wifi. 
Werknemers zijn geїnstrueerd om geen vertrouwelijke gegevens te raadplegen of gebruiken als ze hiervoor niet geautoriseerd zijn. 
Thuiswerkers weten wat ze moeten doen als er een datalek is.

 

 

 

 

 

 

Als jouw organisatie hulp kan gebruiken bij het bovenstaande, stuur ons dan een bericht. We helpen je graag!