Product

1

Assessment: Als de verwerking een hoog risico oplevert voor de betrokkene, moet u een assessment uitvoeren.

2

Verwerking: Houd een register bij van verwerkingen.

3

Datalekken: Breng de toezichthouder en betrokkenen op de hoogte in geval van een datalek.

4

Dashboard: De dashboard-pagina biedt een overzicht van systeemmeldingen, taken en profielinstellingen. Ook regelt u hier de rechten per rol.

5

Voor functionarissen gegevensbescherming: PrivacyPerfect is specifiek ontwikkeld om deze functionarissen te ondersteunen. De software helpt om de juridische verwerkingsgrondslag en het doel vast te stellen, geeft inzicht in alle verwerkingen en ondersteunt bij de beoordeling van de legitimiteit van de verwerking.

6

Rapportages: PrivacyPerfect laat u rapporteren over vrijwel elk aspect van uw assessments of verwerkingen. Kies bijvoorbeeld een verwerkingsgrondslag als 'toestemming van de betrokkene' en u ziet alle verwerkingen die deze grondslag gebruiken.

7

Verwerkingsgrondslag: Elke verwerking wordt gekoppeld aan een verwerkingsgrondslag uit het toepasselijke (Europese en nationale) recht.

8

Grafisch overzicht: PrivacyPerfect gebruikt visualisatietechnieken om te laten zien hoe persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en gedeeld binnen en buiten uw organisatie.

Wat is PrivacyPerfect?

PrivacyPerfect is het ultieme product voor compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het biedt een natuurlijke combinatie tussen de drie administraties die vereist worden in de AVG: gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, verwerkingsactiviteiten (inclusief overdrachten) en datalekken (inclusief meldingen aan de betrokkene of de toezichthouder).

Uw organisatie moet voldoen aan allerlei verplichtingen uit de AVG. Waaronder de verplichtingen voor de verantwoordelijke, verwerkers, het meewerken aan verzoeken van betrokkenen en toezichthouders. Onze software helpt uw organisatie de relevante verwerkingsactiviteiten op te voeren en zorgt dat ze aan alle AVG vereisten voldoen. 

Make sure and become compliant

Bent u klaar voor de GDPR?

Ja
Nee

Wilt u een makkelijker bij te houden verwerkingenregister?

Ja
Nee

Wilt u meer tijd besparen, maar tegelijkertijd genoeg hebben gedaan om compliant te zijn?

Ja
Nee

Heeft u al sjablonen voor verwerkingen?

Ja
Nee

Wilt u makkelijk uw PIA’s kunnen registreren?

Ja
Nee

Zou u graag eenvoudiger compliant willen zijn?

Ja
Nee

Wilt u hulp bij het eenvoudiger voldoen aan de rechten van betrokken?

Ja
Nee

Wilt u moeiteloos meer inzicht in uw privacy-landschap krijgen?

Ja
Nee

Wilt u uw risico’s verlagen zonder hogere kosten?

Ja
Nee

Wilt u de awareness bij uw werknemers verhogen?

Ja
Nee

Waarschijnlijk moet ook uw organisatie voldoen aan de eisen van de GDPR. Wij zijn er om u hiermee te helpen. Laat uw contactgegevens achter als u meer wil weten over hoe wij u kunnen helpen GDPR compliant te worden.

PrivacyPerfect helpt u met het aanmaken van het verwerkingenregister, het uitvoeren van een assessment, en het bepalen van de reikwijdte in het geval van een datalek.

Make sure.

PrivacyPerfect is er om uw organisatie hiermee te helpen. Laat uw contactgegevens achter als u meer wil weten over hoe wij u kunnen helpen GDPR compliant te blijven met minder moeite, en meer overzicht.

Make sure.

Make sure.

We hebben het eenvoudig voor u gemaakt om te voldoen aan privacywetgeving. Door te laten zien en te beoordelen hoe persoonsgegevens in uw organisatie gebruikt worden. Door de juiste omgang met deze gegevens en door de wettelijke verantwoording te verbeteren.

Be aware.

Be compliant.

Compliance met privacywetgeving door de legitieme verwerking te controleren:

  • Selecteer verwerkingsgrondslagen als onderdeel van een legitiem verwerkingsdoel
  • Blijf compliant door onze risico-identificatie te gebruiken
  • Vermijd boetes vanwege inbreuk op privacyregels en leg verantwoording af

Be ahead.

Become compliant too.

  • Eenvoudig te gebruiken software die compliance met de AVG eenvoudiger maakt
  • Voorkom boetes tot 4% van de jaarlijkse omzet
  • Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van functionarissen gegevensbescherming