WEBSITE TERMS OF USE

Laatst gewijzigd: 7 maart 2019

Bedankt voor het gebruik van PrivacyPerfect. PrivacyAgent B.V. (“PrivacyPerfect”, “ons” of “wij”), met registratienummer 58796576, en gevestigd aan het Stationsplein 45, 4e verdieping, 3013 AK Rotterdam, Nederland, is de eigenaar van deze website en de functies ervan (de website").

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DOOR DEZE WEBSITE GAAT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ZOWEL GELEZEN EN AANVAARDT. PRIVACY EN COOKIES ZIJN ERG BELANGRIJK; DAAROM HEBBEN WE EEN AFZONDERLIJK DOCUMENT MET HEN, HET PRIVACYBELEID GENOEMD.

BEKIJK DE VOORWAARDEN REGELMATIG, AANGEZIEN WE ZE VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN WIJZIGEN. DOOR DE WEBSITE TE BLIJVEN GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U ELKE WIJZIGING IN DE VOORWAARDEN.

Domein

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en PrivacyPerfect die uw gebruik van deze Website regelt, inclusief alle nieuwe functies die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst, voor uw individuele doeleinden en niet voor doorverkoop ("Toegestane Doeleinden" ).

Onze website is gratis te gebruiken en vereist normaal gesproken geen registratie, behalve in het geval van het gebruikersforum, dat hieronder apart wordt behandeld.

De Website geeft informatie over ons en onze producten en diensten. Het bevat verklarende video's en getuigenissen van klanten over ons product, waartoe u vrij toegang hebt, met inachtneming van de beperkingen in deze voorwaarden. We bieden ook blogs en andere nuttige bronnen over onze producten en diensten, evenals informatie over naleving van de AVG. Daarnaast bieden we u ook gratis de volgende diensten aan via onze website ("Websitediensten"):

(a) Demos

Naast de gratis demovideo's die beschikbaar zijn op onze Website, is het voor u ook mogelijk om via onze Website een live demo aan te vragen bij een van onze vertegenwoordigers. Om dit te doen, moet u zich abonneren op een demo op de website door ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam en contactgegevens.

(b) Webinars 

Onze website bevat informatie over aankomende webinars, samen met de taal, datum en tijd, om het u gemakkelijker te maken om toegang tot een webinar aan te vragen volgens uw gewenste specificaties en wanneer het u het beste uitkomt. U kunt zich eenvoudig aanmelden met uw naam en contactgegevens en wij nemen contact met u op.

(c) Nieuwsbrieven

U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrieven via onze Website met uw naam en contactgegevens. In onze nieuwsbrieven vindt u het laatste nieuws over onze producten, diensten en evenementen.

(d) Evenementen

We organiseren onze eigen evenementen of sponsoren van tijd tot tijd bepaalde evenementen. Onze website geeft informatie over dergelijke evenementen en u kunt zich ook abonneren op/registreren bij de evenementen via onze website. Soms bevat dit links naar websites van derden. Als u in dergelijke gevallen op deze links van derden klikt, houd er dan rekening mee dat u wordt beheerst door de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze derden en dat wij hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn. Daarom raden we u aan hun voorwaarden, beleid en procedures door te nemen om uw rechten en verantwoordelijkheden te kennen.

(e) Gebruikersforum

Deze functie is alleen beschikbaar voor onze bestaande klanten en niet voor alle bezoekers van de website. PrivacyPerfect behoudt zich het recht voor om elk verzoek om toegang tot het Gebruikersforum naar eigen goeddunken te weigeren.

(f) Live Chat

U kunt via onze website chatten met het PrivacyPerfect-team.

(g) Gratis bronnen

We bieden ook blogs, whitepapers, handleidingen en andere nuttige bronnen. Sommige van deze bronnen zijn alleen op aanvraag beschikbaar. U kunt uw verzoek plaatsen via onze Website zelf, en wij sturen u een e-mail met een koppeling met de relevante bron.

De bovengenoemde websiteservices kunnen de verwerking van uw persoonlijke gegevens inhouden, meer informatie hierover is opgenomen in ons privacybeleid. Houd er rekening mee dat de websiteservices onderscheiden en gescheiden zijn van de software-as-a-service-applicatie die door ons wordt aangeboden voor naleving van de AVG. De voorwaarden die op dit laatste van toepassing zijn, worden apart aan u verstrekt wanneer u klant wordt van PrivacyPerfect.

Doel

We vinden onszelf voortdurend opnieuw uit in het streven naar perfectie en gebruikerstevredenheid. Daarom stellen we uw mening zeer op prijs en horen graag van u! Het Gebruikersforum ("Forum") stelt u in staat om met ons en anderen te communiceren door informatie, feedback, gegevens, tekst, berichten of ander materiaal in te dienen (elk een "Inzending"). Uw inzendingen stellen ons in staat om een ​​betere PrivacyPerfect voor iedereen te maken.

 
Account


U heeft alleen toegang tot het Forum via een veilig, met een wachtwoord beveiligd account dat door ons is aangemaakt, op uw verzoek. U komt alleen in aanmerking voor een account als u een bestaande klant en geautoriseerde gebruiker van PrivacyPerfect bent. PrivacyPerfect heeft de eigen discretie om een ​​verzoek voor het aanmaken van een account te accepteren of af te wijzen. PrivacyPerfect heeft ook het recht om uw account en toegang tot het Forum te allen tijde naar eigen goeddunken te beëindigen. Als u niet langer een geautoriseerde gebruiker en/of klant van PrivacyPerfect bent, wordt uw account onmiddellijk beëindigd en heeft PrivacyPerfect het recht / maar is niet verplicht om uw inzendingen geheel of gedeeltelijk van het gebruikersforum te verwijderen.
 


Om uw account aan te maken, moet u bepaalde gegevens aan ons verstrekken, zoals uw naam, bedrijfsnaam en het e-mailadres van de geautoriseerde gebruiker dat al is geregistreerd bij PrivacyPerfect. Meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, vindt u in ons privacybeleid.


Verantwoordelijkheid voor inzendingen


U stemt ermee in dat u volledig en als enige verantwoordelijk bent voor al uw inzendingen en dat dergelijke inzendingen zowel als niet-vertrouwelijk als niet-eigendomsrechtelijk worden beschouwd. Door een Inzending te plaatsen, belooft u ons dat u alle rechten op uw Inzending bezit, of dat u over de vereiste autorisaties, machtigingen en licenties beschikt om deze Inzendingen te maken, en dat ze geen inbreuk maken op de rechten van anderen, geen wet overtreden , en hebben geen slechte smaak.


U kunt elke inzending die u heeft gedaan, bewerken of verwijderen via uw gebruikersaccount. In sommige gevallen, zoals verder beschreven in onze Kennisgevings- en verwijderingsprocedure ("NTD-procedure"), kan een andere gebruiker of PrivacyPerfect u redelijkerwijs verzoeken om uw Inzendingen geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Als u niet aan een dergelijk verzoek voldoet, is het mogelijk dat PrivacyPerfect, in overeenstemming met de NTD-procedure, het geheel/een deel van de vermeend onrechtmatige/ongewenste Inzendingen verwijdert of uw naam en contactgegevens verstrekt aan de Melder zoals beschreven in de NTD Procedure.
 

Vergunning

Als u ervoor kiest om inzendingen rechtstreeks bij ons of via dit forum in te dienen, stemt u ermee in dat we deze kunnen gebruiken zonder enige beperking of vergoeding aan u. U verleent ons een onherroepelijke, eeuwigdurende en royaltyvrije licentie om uw Inzending te kopiëren, wijzigen, publiceren en weergeven, en om uw Inzending te maken, te gebruiken en te verkopen (en anderen toe te staan ​​hetzelfde te doen met) uw Inzending voor welk doel dan ook (inclusief, zonder beperking, om uw Inzending op onze Website, Websitediensten en andere producten en/of diensten te gebruiken).

Verboden

In aanvulling op de algemene beperkingen in deze voorwaarden, stemt u er ook mee in geen inzendingen over te dragen, te verspreiden of op te slaan die:

(a) Obsceen, lasterlijk, smadelijk, lasterlijk, godslasterlijk, onfatsoenlijk of onwettig zijn;
(b)    Elke vorm van pornografie bevatten, inclusief kinderpornografie;
(c) Racisme, geweld of haat promoten;
(d) feitelijk onjuist, onwaar, misleidend of bedrieglijk zijn;
(e)    Je hebt niet het recht om te kopiëren en/of over te dragen;
(f) Inbreuk maken op, inbreuk maken op of misbruik maken van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten inclusief rechten op de bescherming van persoonsgegevens en/of andere soorten rechten;
(g)    In strijd zijn met of in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving;
(h) 'haatdragende taal' vormen, ongeacht of deze gericht is tegen een individu of een groep, en ongeacht of deze gebaseerd is op ras, geslacht, geslacht, geloofsovertuiging, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid of taal van een dergelijke persoon of groep, en/of;
(i) Het faciliteren of promoten van gokken, of de verkoop of het gebruik van sterke drank, tabak, tabaksproducten of illegale drugs.
Daarnaast stemt u er ook mee in om niet:
(a)    zich voordoen als of zich valselijk voordoen als geassocieerd of gelieerd aan een individu of entiteit;
(b) Een ander persoon stalken, lastigvallen of schade berokkenen;
(c) Toegang krijgen tot alle niet-openbare delen van de website en/of websitediensten;
(d) Virussen, wormen, malware, spam, junkmail, phishingmails, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen, advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook verzenden;
(e) Inzendingen doen die het imago, de goodwill of de reputatie van PrivacyPerfect en/of haar producten en diensten aantasten, of die volgens een redelijke persoon het imago, de goodwill of de reputatie van PrivacyPerfect en/of haar producten en diensten zouden aantasten.

 

 

Procedure voor kennisgeving en verwijdering

PrivacyPerfect respecteert uw rechten en verwacht dat u onze rechten en de rechten van anderen respecteert. Wij volgen de Nederlandse Gedragscode Notice and Take Down. Daarom zullen we, in het geval dat we zelf of door de kennisgeving van anderen ontdekken dat criminele/onwettige/ongewenste inzendingen worden gedaan of verspreid via ons forum, de hier beschreven procedures volgen om de inzendingen van onze website te verwijderen.

Het is elke persoon of organisatie toegestaan ​​om onwettige inhoud ("Melden") aan ons te melden via report@privacyperfect.com. Deze persoon (de "Notifier") heeft de plicht om de juistheid en volledigheid van een dergelijke melding te waarborgen. Onvolledige Meldingen worden niet in behandeling genomen. PrivacyPerfect moet kunnen verifiëren dat Meldingen naar aanleiding van een onderzoek naar een strafbaar feit afkomstig zijn van een inspectie- of opsporingsdienst, of in het geval van een formeel gerechtelijk bevel, van het Openbaar Ministerie. Een Melding van een andere aard dan de voorgaande dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

PrivacyPerfect zal de Melding beoordelen en indelen in één van de onderstaande drie categorieën, en daaraan gerelateerde maatregelen nemen.

Evaluatie Maatregelen
Strafbare inhoud gemeld door een inspectie- of opsporingsdienst of, in geval van een formeel bevel, door het Openbaar Ministerie Onmiddellijke verwijdering
Ondubbelzinnig onrechtmatige inhoud en/of strafbare inhoud gerapporteerd door andere bronnen dan de hierboven genoemde autoriteiten Onmiddellijke verwijdering
De betreffende inhoud is volgens ons niet ondubbelzinnig onrechtmatig Inhoud zal niet worden verwijderd en Notifier zal hiervan op de hoogte worden gesteld, samen met de redenen.

Indien PrivacyPerfect niet tot een eenduidig ​​oordeel kan komen over de vraag of de content onrechtmatig of strafbaar is, zullen wij de content provider wiens Inzending wordt betwist (hierna te noemen “Inzender”) informeren over de Melding, met het verzoek om (i. ) ons in staat stellen de inhoud te verwijderen; of (ii) contact opnemen met de Melder. Komen Melder en Indiener er niet uit, dan kan Melder aangifte doen bij de politie als er mogelijk sprake is van een vermeend strafbaar feit. Indien het gaat om content die civielrechtelijk onrechtmatig zou zijn, kan Melder het geschil met de Indiener voorleggen aan de Nederlandse rechter. Mocht Indiener niet bereid zijn zich voldoende te identificeren tegenover Melder, heeft PrivacyPerfect het recht om (i) Melder de naam, het e-mailadres en het IP-adres van de Melder te verstrekken; of (ii) de betrokken inhoud verwijderen.

Evaluatie en maatregelen zullen zo snel mogelijk worden genomen, afhankelijk van de beoordeling van PrivacyPerfect met betrekking tot de ernst van de beschuldigingen en de urgentie van de zaak, en in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van een volledig Rapport met alle relevante details waarom PrivacyPerfect heeft verzocht. De Melder kan bij het verstrekken van de Melding gemotiveerd verzoeken om spoed in de verwijderingsprocedure.

In het geval dat inhoud moet worden verwijderd, zal PrivacyPerfect de nodige voorzichtigheid betrachten om ervoor te zorgen dat niet meer dan de noodzakelijke inhoud wordt verwijderd.

Melder biedt ons hierbij een expliciete vrijwaring tegen claims van de Indiener met betrekking tot acties die we ondernemen met betrekking tot de behandeling van de Melding, of met betrekking tot de aantijgingen in de Melding of de onwettigheid van de Melding zelf. Desgevraagd neemt de Melder een specifieke vrijwaring op in het Rapport of in een later document.

Onze website kan onze servicemerken / handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen, partners, klanten, enz., in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze website vormt op geen enkele manier een recht, autorisatie of licentie voor u om dergelijke dienstmerken/handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de overeenkomstige eigenaar van dergelijke dienstmerken/handelsmerken.

Onze Website kan ook publicaties bevatten in de vorm van blogposts, whitepapers en andere inhoud en bronnen die auteursrechtelijk beschermd zijn. Wij bezitten het copyright (of hebben een licentie gekregen voor het copyright) met het oog op publicatie op de website. Uw gebruik van de website vormt op geen enkele manier een recht, autorisatie of licentie voor u om dergelijk materiaal te gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, inclusief software, berusten bij ons of onze licentiegevers. Uw gebruik van de website vormt op geen enkele manier een recht, autorisatie of licentie van dergelijke intellectuele eigendomsrechten.

Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze website verleent u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook op onze website.

 

Om uw persoonsgegevens veilig en beveiligd te houden, hebben PrivacyAgent en onze partners organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen diefstal, verlies of elke vorm van gebruik dat niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor alle duidelijkheid: we autoriseren uw gebruik van deze website alleen voor toegestane doeleinden. Elk ander gebruik van deze website buiten de toegestane doeleinden is verboden en vormt daarom ongeoorloofd gebruik van deze website. Dit komt omdat tussen u en ons alle rechten op deze website ons eigendom blijven.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot schending van verschillende nationale en internationale auteursrechtwetten. Hieronder staan ​​voorbeelden van dingen die u niet mag doen. De lijst is niet uitputtend en slechts indicatief. U mag onze Website niet gebruiken:

(a)    Op een manier die deze website wijzigt, openbaar weergeeft, publiekelijk uitvoert, reproduceert of verspreidt;
(b)    Op een manier die in strijd is met lokale, staats-, nationale, buitenlandse of internationale statuten, voorschriften, regels, bevelen, verdragen of andere wetten;
(c) Om deze Website of servers of netwerken verbonden met deze Website te verstoren of te verstoren;
(d) Om datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken in verband met deze website;
(e) Om te proberen de kwetsbaarheid van de website, websiteservices of een gerelateerde service, systeem of netwerk te onderzoeken, scannen, compromitteren of testen of om beveiliging of authenticatie te schenden, hetzij door middel van hacking, wachtwoordmining of op enige andere manier, tenzij u doe dit in overeenstemming met ons beleid inzake verantwoorde openbaarmaking

PrivacyPerfect biedt deze website en de websitediensten aan op een "as is"-basis, zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie. Zonder het voorgaande te beperken, wijst PrivacyPerfect uitdrukkelijk alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk af. We geven geen garantie dat de website en websitediensten ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zijn. Uw gebruik van de Website en Websitediensten is op eigen risico. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schade aan uw computersysteem, netwerk of het computersysteem of netwerk van een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of websitediensten, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enig falen van de website en websiteservices om een ​​bestand op te slaan, over te dragen of te verwijderen of voor beschadiging of verlies van gegevens, informatie of inhoud in een bestand.

U zult PrivacyPerfect, met inbegrip van haar werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten en vertegenwoordigers, verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, incidenten, aansprakelijkheden, procedures, schade, verliezen en uitgaven, inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten die voortvloeien uit, of op welke manier dan ook gerelateerd aan uw toegang tot of gebruik van de website en websitediensten, of uw schending van deze voorwaarden, inclusief eventuele claims van derden dat uw inzendingen inbreuk maken op of in strijd zijn met rechten van derden of toepasselijke wetgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of persoonlijk letsel als gevolg van enig gebruik van deze website of websitediensten. De beperking van de aansprakelijkheid geldt alleen niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PrivacyPerfect. In het geval dat wij aansprakelijk zijn voor schade op grond van dwingend recht, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website en/of websitediensten in geen geval meer bedragen dan honderd euro (euro 100) per gebeurtenis.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Voorwaarden vormen geen beperking van de rechten op consumentenbescherming waar u mogelijk recht op hebt, volgens de dwingende wetten van het land waar u woont. Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam.