VERZOEKEN VAN BETROKKENEN MODULE
De module Verzoeken van betrokkenen van PrivacyPerfect maakt het afhandelen van verzoeken van betrokkenen eenvoudiger, sneller en efficiënter binnen uw organisatie, ongeacht de grootte van uw team. Het is gebouwd en ontworpen op basis van de richtsnoeren van nationale toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). Op 25 augustus 2022 heeft PrivacyPerfect de functionaliteit van deze module uitgebreid met een DSR-formulier, te embedden in uw website, waardoor de betrokkene alle informatie in één keer kan aanleveren. De invoer van het formulier wordt rechtstreeks doorgestuurd naar PrivacyPerfect - dus het is sneller en foutloos.
 
Evalueer uw behoeften.
Wanneer moet u de module Verzoek van betrokkenen toevoegen?
Als het verwerken van verzoeken van betrokkenen een tijdrovend proces is binnen uw organisatie
Indien u meer dan 20 verwerkingsactiviteiten heeft binnen uw organisatie
Als de door uw organisatie verwerkte persoonsgegevens gevoelig zijn
Als uw organisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, maar geen exacte procedures heeft voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen
Screenshot 2020-06-17 at 13.19.24
Behandel alle soorten verzoeken vanuit één tool.

Verkort het proces van reageren op verzoeken

Nadat het verzoek is ontvangen, kan het proces vanuit PrivacyPerfect worden beheerd, waaronder het registreren van het verzoek, het valideren van het verzoektype, het identificeren van de betrokken verwerkingsactiviteiten en het initiëren van vervolgacties.

Processings identified screenshot
Geniet van een soepeler proces.

Identificeer automatisch relevante records

Reageren op een verzoek wordt eenvoudiger doordat alle gerelateerde verwerkingen worden opgeslagen in één tool, omdat alle bijbehorende gegevensbronnen, gegevensontvangers en hun plaatsing in de gegevensstromen van de organisatie met slechts een klik op een knop kunnen worden gedetecteerd.

Screenshot 2020-06-17 at 13.20.23
Zorg voor bescherming van de gegevens van de verzoeker.

Aanvullende beveiligingsmaatregelen

Zorg ervoor dat de beveiliging en bescherming van de gegevens van de aanvrager die door uw organisatie worden verwerkt, voldoet aan de normen via aanvullende beveiligingsmaatregelen die zijn geïmplementeerd, zoals het optioneel maskeren van gegevens en het configureren van bewaartermijnen voor gegevens.

Screenshot 2020-06-17 at 13.20.47
Bespaar kosten.

Stroomlijn

Aangezien elke afdeling een verzoek van een betrokkene kan ontvangen, is het belangrijk dat het proces om de privacyprofessional op de hoogte te stellen van het verzoek snel en pijnloos is. Daarom is samenwerking bij het reageren op verzoeken mogelijk vanuit de PrivacyPerfect-tool, waaronder geautomatiseerde meldingen, herinneringen en goedkeuringsverzoeken.