PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring PrivacyAgent B.V.

Laatst bewerkt: Juli 2023

Deze privacyverklaring ("Verklaring") kan zijn bijgewerkt; controleer deze pagina daarom regelmatig.

Welkom op www.privacyperfect.com, een website die u wordt aangeboden door PrivacyAgent B.V. ("PrivacyPerfect", "ons", of "wij"). 

Waarom deze privacyverklaring

Om u controle te geven over uw persoonsgegevens, hebben wij deze eenvoudige privacyverklaring opgesteld, bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens via www.privacyperfect.com ("website"). Daarnaast lichten we toe hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.  Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via deze website gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

PrivacyPerfect biedt een oplossing om de privacy administratie van organisaties te vergemakkelijken en om hen te helpen bij het voldoen aan de AVG. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en proberen transparant te zijn over de gegevens die wij van u verzamelen. 

PrivacyAgent B.V.
Stationsplein 45, 4e verdieping
3013 AK Rotterdam
Nederland +31 10 310 07 40 
info@privacyperfect.com
 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u deze mailen naar info@privacyperfect.com of ons bellen op +31103100740.

PrivacyPerfect gebruikt een eenvoudige website en u hoeft zich niet bij ons te registreren om onze website te kunnen gebruiken. Niettemin verwerkt PrivacyPerfect enkele persoonsgegevens om de website goed te laten werken en om u websitediensten aan te bieden (verder uitgelegd in onze Gebruiksvoorwarden -Terms of Use). 

De persoonsgegevens die wij verwerken en het doel/gebruik daarvan zijn als volgt:

 Website dienst   

 Persoonsgegevens  

 Doel/gebruik 

 
Demo’s
 

●    Uw naam 
●    Naam organisatie 
●    E-mailadres
●    Telefoonnummer
●    Land

 
Om uw aanvraag voor een live demo te kunnen verwerken, moeten wij contact met u opnemen.
 

 
Webinars
 

●    Uw naam 
●    Naam organisatie 
●    E-mailadres
●    Telefoonnummer
●    Taal
●    Land

Wij bieden geïnteresseerden webinars aan in verschillende talen en op verschillende tijdstippen. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om te bepalen wat een geschikt webinar is voor u, deze te organiseren en om er voor te zorgen dat u deel kunt nemen aan het webinar. 
 

 
Nieuwsbrieven 
 

●    Uw naam
●    Naam organisatie
●    E-mailadres

 
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen, op basis van de door u genomen beslissing hierop te abonneren. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven en geen e-mails meer van ons te ontvangen. 
 

 
Evenementen 
 

●    Uw naam
●    Naam organisatie
●    E-mailadres
●    Telefoonnummer

 
Wij organiseren/sponsoren evenementen waarvoor u zich kan registreren via onze website. We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw registratie te voltooien, bij te houden en te gebruiken om uw aanwezigheid op het evenement te verifiëren.
 

 
Live Chat
 

●    Uw naam
●    Naam organisatie
●    Telefoonnummer

We gebruiken uw persoonsgegevens om live chatten mogelijk te maken en u ondersteuning te bieden via onze chatwidget op de website.

 
Bronnen (whitepapers en blogs)
 

●    Uw naam
●    Naam organisatie
●    E-mailadres


 
We gebruiken uw persoonsgegevens om u via e-mail de middelen te sturen waarin u geïnteresseerd bent. 
 

Beheer van klantrelaties

●    Uw naam
●    Naam organisatie
●    Emailadres
●    Telefoonnummer
●    E-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te communiceren met onze klanten en prospects. In de CRM-oplossing houden we de communicatie met onze klanten en potentiële klanten bij.

Website Analytics

Zie cookies tabel

Zie cookies tabel

  1. Opvolgen van juridische verzoeken om misbruik meldingen en NTD-rapporten (zie onze NTD-procedure in de Gebruiksvoorwaarden van de website);
  2. Voor zover nodig, het verdedigen van PrivacyPerfect in gerechtelijke procedures met betrekking tot, of als gevolg van uw gebruik van PrivacyPerfect, na een gerechtelijk bevel, het naleven van enige wet, regelgeving of overheids verzoek, het samenwerken met wetshandhavers, het waarborgen van de nationale veiligheid, defensie, openbare veiligheid, volksgezondheid en om onze voorwaarden te handhaven;

Om uw gebruikerservaring te verbeteren en de effectiviteit van onze website en de website diensten te meten, gebruiken we cookies, die ook persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt hier meer over lezen in het gedeelte over cookies hieronder.

 

Verwerkingsactiviteiten

Wettelijke grondslag 

Demo's; webinars; Evenementen; Live Chat en middelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor deze activiteiten op basis van uw toestemming en anderszins ons gerechtvaardigd belang om met u in contact te blijven, u ons product te tonen en evenementen te organiseren.

Nieuwsbrieven

We nemen alleen contact met u op nadat u ons uw toestemming heeft gegeven om u nieuwsbrieven te sturen door u via onze website te abonneren.

Indien u een bestaande klant/partner bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven te sturen als onderdeel van ons contract met u. De wettelijke grondslag is in dat geval de uitvoering van het contract.

Bronnen (whitepapers en blogs)

Deze verwerking is in ons gerechtvaardigd  belang, in dit geval om u meer inzicht te geven in PrivacyPerfect, gezien uw duidelijke interesse in ons door betrokkenheid op onze website. Om eventuele gevolgen voor uw fundamentele rechten te beperken, beperken we dit tot een eenmalige verwerking. U kunt zich op elk moment afmelden als u geen informatie meer wil ontvangen.

Juridische verzoeken / NTD-rapporten / ons verdedigen in gerechtelijke procedures

  
Deze verwerking is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. In het geval van een schending, vermeende onwettige activiteit of wanneer we onze voorwaarden moeten naleven, moeten we (sommige van) uw persoonlijke gegevens kunnen doorzoeken of delen.

Cookies 

 
Zie het gedeelte over cookies hieronder.
 

Cookies (en vergelijkbare technieken) zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De verschillende soorten cookies die we gebruiken staan hieronder vermeld.

 
Soort cookies

 
Doel/gebruik
 

 
Wettelijke grondslag 
 

 
Strikt noodzakelijke cookies
 

 
Wij gebruiken deze cookies om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze website. Deze cookies worden elke keer dat u onze website bezoekt gebruikt. Deze zijn nodig om:
●    Basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken;
●    Uw browserinformatie te gebruiken om de website voor u goed te laten functioneren;
●    vertrouwd webverkeer te identificeren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en vallen onder de algemene uitzondering op toestemming onder de e-privacyrichtlijn. We gebruiken gerechtvaardigd belang als wettelijke basis om persoonlijke informatie met betrekking tot deze cookies te verwerken.
 

 
Functionele cookies 
 

 
We gebruiken deze cookies om ervoor te zorgen dat alle functies van de website zo optimaal mogelijk functioneren om zo de gebruikerservaring te verbeteren. Deze zijn specifiek nodig om:
●    De website aan te bieden in de juiste taal, op basis van uw locatie;
●    U andere functionaliteiten te kunnen bieden, zoals embedded video's.


Hiervoor zijn wij afhankelijk van uw toestemming. U kunt deze cookies eenvoudig verwijderen door uw browser op te schonen, of door de cookies in de cookiebanner te weigeren.

 
Analytische cookies 
 

We gebruiken deze cookies om het gebruik en de effectiviteit van onze website te analyseren en te meten, en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes op platforms van derden te volgen. Tevens gebruiken we analytische cookies om bots, spam etc. tegen te houden. Wanneer we analytische cookies gebruiken, kunnen dit tevens cookies van derden zijn, zoals te vinden in de cookie lijst. Deze analytische cookies van derden verwerken persoonsgegevens die ook in de cookie lijst worden beschreven.

Dit helpt ons om:
●    Onze website bezoeken te meten;
●    De tijd die een bezoeker op onze pagina's doorbrengt te meten;
●    Te meten welke onderdelen van onze website veel bezocht worden;
●    Onze website gebruiksvriendelijker te maken; en
●    Om de effectiviteit van onze advertenties, aanbiedingen en campagnes te meten.

Hiervoor zijn wij afhankelijk van uw toestemming. U kunt deze cookies eenvoudig verwijderen door uw browser op te schonen, of door de cookies in de cookiebanner te weigeren.

 

 
Advertentiecookies
 

Deze cookies worden gebruikt voor commerciële, redactionele en promotionele doeleinden. Ze laten toe om uw gedrag te tracken over verschillende domeinen en websites om zo op maat gemaakte inhoudsadvertenties te tonen op basis van uw interesses en voorkeuren, meer bepaald:
●    Om uw websitebezoeken te meten en uw interesses vast te stellen;
●    Om browsegeschiedenis op onze website te delen met onze geselecteerde partners;
●    Om diensten van derden te gebruiken om relevante advertenties te tonen; en
●    Om u meer informatie te verschaffen over de producten waarin u eerder interesse heeft getoond.

Advertentie cookies worden vaak geplaatst door derde partijen. PrivacyPerfect heeft geen toegang tot of controle over persoonlijke gegevens die zijn verzameld via deze cookies of soortgelijke technologieën die adverteerders en derden kunnen gebruiken. Waar mogelijk hebben we geprobeerd u zo veel mogelijk informatie te verstrekken. Wij verwijzen u door naar de privacyverklaring van deze derde partijen voor meer informatie omtrent hun omgang met persoonsgegevens. 

 

 
Hiervoor zijn wij afhankelijk van uw toestemming. U kunt deze cookies verwijderen door uw browser leeg te maken, of door de cookies in de cookiebanner te weigeren.
 

 

Als u bepaalde cookies wilt verwijderen of wilt voorkomen dat ze in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit regelen via uw browserinstellingen voor cookies. Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert, de website mogelijk niet optimaal functioneert, hoewel u nog steeds toegang heeft tot de website.

PrivacyPerfect minimaliseert de persoonsgegevens die zij verwerkt zo veel mogelijk. In sommige gevallen verwerken wij wel persoonsgegevens. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld/verstrekt. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar info@privacyperfect.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, behandelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven en marketingberichten.

PrivacyPerfect is ISO27001-gecertificeerd, wat de industriestandaard is voor de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw en onze persoonlijke- en klantgegevens te beschermen. We zorgen ervoor dat alles wat u via onze website naar ons verzendt, veilig is. Onze website wordt gehost op een server binnen de EU (Amsterdam). PrivacyPerfect neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of andere vormen van ongeoorloofd toegang/gebruik. We zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor degenen die toegang nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen verrichten en dat ze goed opgeleid en geautoriseerd zijn.

 

We zorgen er tevens voor dat onze partners soortgelijke organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies of elke vorm van gebruik dat niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Als u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, uw voorafgaande toestemming wilt intrekken of een andere zorg heeft, stuur dan een e-mail naar info@privacyperfect.com.

 

Indien u toegang wenst tot uw gegevens die via deze website worden verwerkt, kunt u een verzoek per e-mail sturen naar info@privacyperfect.com. Als u ons een verzoek van een betrokkene heeft gestuurd, vragen wij u vriendelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen. Deze hebben we nodig om u te verifiëren. Zorg ervoor dat u uw pasfoto en burgerservicenummer zwart maakt.

 

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, behandelen.

PrivacyPerfect verwerkt de meeste van haar persoonsgegevens uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval van de PrivacyPerfect-oplossing worden alle persoonlijke en klantvertrouwelijke gegevens binnen de grenzen van de EER verwerkt en opgeslagen. In sommige gevallen maakt PrivacyPerfect met betrekking tot het gebruik van de website gebruik van een derde partij die zich buiten de EER bevindt. Zie hieronder de externe leveranciers waarmee we samenwerken. In het geval dat PrivacyPerfect persoonsgegevens buiten de EU verwerkt, zorgt PrivacyPerfect ervoor dat alle noodzakelijke contractuele maatregelen zijn genomen om hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als wanneer de persoonsgegevens binnen de EER zouden worden verwerkt.

  • Atlassian, gevestigd in Europa
  • Google, gevestigd in Ierland
  • Google Workspace, gevestigd in Ierland.
  • Hubspot, gevestigd in de Verenigde Staten
  • Slack Technologies, gevestigd in de Verenigde Staten

Zie hieronder de privacyverklaringen van de derde partijen met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen. Bekijk hun verklaringen om meer te weten te komen over hun verwerkingsmethoden voor persoonsgegevens.

 

1. Atlassian

https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy

 

2. Google

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

3. Hubspot

https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

 

4. Slack Technologies

https://slack.com/trust/privacy/privacy-policy