Organiseer uw proces van gegevensbescherming en informatiebeveiliging volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus met het ingebouwd IBP-raamwerk voor onderwijsinstellingen, nu in PrivacyPerfect!

IBP is het normenkader voor informatiebeveiliging en privacy. Het bestaat uit een set standaarden die zijn opgesteld in samenwerking met de Nederlandse onderwijsautoriteiten. Het primaire doel van IBP is het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens en het verbeteren van de informatiebeveiliging binnen onderwijsinstellingen. Dit is met name cruciaal omdat deze instellingen de verantwoordelijkheid dragen voor het beschermen van gevoelige gegevens van studenten, ouders en medewerkers.
 
PrivacyPerfect's IBP: Van Nederlands mandaat tot wereldwijde game-changer - Empower de onderwijssector wereldwijd.

 

PC with ISMS IBP

Waarom zou u PrivacyPerfect's IBP-tool kiezen voor

informatieveiligheidsbeheer in het onderwijs?

We hebben alles onder één dak - Beheer uw bedrijfscontinuïteit centraal vanuit één plek (privacybeheer, leveranciersrisicobeheer en informatieveiligheidsbeheer).

Wij bieden actuele en vooraf ingevulde onderwijstemplates.

U kunt uw taken automatiseren en de tool helpt u met de volledige PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).

Onze IBP-tool helpt u bij het volgen van en voldoen aan essentiële juridische kaders.

De tool helpt ook bij het identificeren en verminderen van de hoge risico's op het gebied van gegevensprivacy en -beveiliging.

U kunt vol vertrouwen uw gegevens beheren en het helpt u georganiseerd te blijven.

Wij bieden allround ondersteuning - hulp is slechts een telefoontje van u verwijderd!

De tool  is wereldwijd toepasbaar.

Het bespaart u tijd en middelen.

Een eenvoudig te gebruiken tool voor iedereen binnen uw organisatie.

Gebruikersbeheer is aanpasbaar aan uw instelling.

Veelgestelde vragen over de IBP-tool

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, SIVON (een coöperatie van schoolbesturen in Nederland), de Primair Onderwijsraad en de Voortgezet Onderwijsraad, bundelen hun krachten in het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Hun missie is om een onderwijssector te creëren waarin elke student digitaal kan leren en elke medewerker in een veilige digitale omgeving kan werken. Om dit te bewerkstelligen, is het normenkader informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het leven geroepen. Dit kader stelt schoolbesturen in staat informatiebeveiliging te verbeteren en de bescherming van persoonsgegevens te versterken, waarbij informatiebeveiliging wordt gedefinieerd als "het behoud van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie".

Onderwijsinstellingen, zoals scholen en universiteiten, lopen om verschillende redenen een hoog risico op schendingen van gegevensprivacy en gegevensbeveiliging. Allereerst beheren onderwijsinstellingen aanzienlijke hoeveelheden gevoelige informatie en gegevens, waaronder studentgegevens en persoonlijke familiegegevens, zoals medische geschiedenissen, gezinsstructuren, etniciteit, religie en meer. Ten tweede heeft de vooruitgang van technologie in het onderwijs het volume van digitale gegevens vergroot, waardoor onderwijsinstanties aantrekkelijke doelwitten zijn geworden voor cyberaanvallen. Bovendien kunnen gegevensinbreuken de reputatie van en het vetrouwen in een instelling schaden, en kan dit leiden tot juridische gevolgen.

We weten maar al te goed dat slecht beheerde persoonsgegevens een grote zorg zijn voor onderwijsinstellingen, aangezien dit negatieve gevolgen kan hebben voor studenten, personeel en de instelling zelf. Individuen kunnen te maken krijgen met privacyschendingen, financiële verliezen of emotionele stress. In het digitale tijdperk van vandaag is het nemen van verantwoordelijkheid voor gegevensprivacy van het grootste belang om het welzijn en de integriteit van onderwijsinstellingen en de mensen die ze bedienen te beschermen.

En hier is waar wij kunnen helpen... PrivacyPerfect introduceert ISMS met het IBP-kader!

 

In onze moderne samenleving bevinden gevoelige informatie en gegevens zich voortdurend in ons midden. Het beschermen van persoonlijke gegevens is van groot belang, met name binnen het onderwijs, waar de betrokkene een kwetsbare doelgroep is. Onderwijsinstellingen zijn belast met de gegevens van leerlingen, maar ook die van ouders en medewerkers, waardoor het cruciaal is dat schoolbesturen en medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor zorgvuldige gegevensverwerking en gegevensbeveiliging. Dit is waar het normenkader in beeld komt. Hierin worden normen met betrekking tot zowel informatiebeveiliging als privacy geïntroduceerd. Deze normen zijn onderverdeeld in vijftien domeinen voor informatiebeveiliging en een domein voor privacy, met nog meer normen volgend in de toekomst.

PrivacyPerfect is door SIVON erkend als dé baanbrekende oplossing die het volledige spectrum van IBP biedt binnen het Informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS).

PrivacyPerfect's ISMS met IBP-kader is onze nieuwste tool, speciaal ontworpen om te helpen bij gegevensprivacy en gegevensbeveiliging in de onderwijssector. Onze tools en diensten zijn essentieel om scholen te helpen voldoen aan hun verantwoordelijkheidsplichten, terwijl ze hun IBP-nalevingsprocessen praktisch en gemakkelijk beheerbaar maken, inclusief de PDCA-cyclus. We bieden diensten voor alle onderwijsniveaus: basisonderwijs/voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs/universitair onderwijs en algemeen onderwijs. Onze tool is gebaseerd op het IBP-kader, maar is zeer veelzijdig en wereldwijd toepasbaar, zodat u er ook in landen zonder een eigen normenkader gebruik van kunt maken om voorop te blijven lopen.

PP published in SIVON

 

 


Visit IBP official website (NL)

PrivacyPerfect's IBP - Het versterken van de onderwijssector wereldwijd.

Neem de controle over uw gegevensprivacy en gegevensbeveiliging - Boek vandaag nog een demo en leer meer over PrivacyPerfect’s IBP-kader.